0942.87.5995 - 0823.300.800
Hướng dẫn đặt mua & Thanh toán

Quy trình đặt hàng

Trước hết Quý khách cần đăng ký bằng TK gmail sau đó chọn sản phẩm cần mua  -> click  thêm vào giỏ hàng  - > vào giỏ hàng để kiểm tra sản phẩm đã chọn - >  chon thanh toán để thanh toán đơn hàng.
 Quý khách có thể đặt hàng qua website hoặc liên lạc trực tiếp sđt 091 579 2332 - 09 1234 2772 để được tư vấn

G