Cách Nuôi Cừu Hiệu Quả

Cừu là loài gia súc không chỉ cung cấp thịt và sữa, mà còn cung cấp được cả lông, mỡ và da. Là loại dễ nuôi, mau lớn, ít tôn công chăm sóc, ít bệnh tật, chuồng trại lại đơn giản, rẻ tiền, việc chăn thả cũng rất đơn giản. Cừu có tính bầy đàn cao, dễ quản lý, chỉ cần sáng thả lên núi kiếm ăn, tối l... ...