Chuối - món ăn và sức khỏe

       Là loại cây ăn trái được trồng nhiều tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, cây chuối thích hợp với khí hậu ấm áp như Việt Nam và các quốc Gia Đông Nam Á, trên những vùng đất ẩm nhưng thoáng nước.       Được trồng bằng cây chuối con, cây c... ...