Máy nông nghiệp giá rẻ là bao nhiêu?

  Nhằm phục vụ nông nghiệp sản xuất, các chiếc máy nông nghiệp giá rẻ lần lượt được ra dời. Mỗi chiếc máy lại có một dặc điểm, một chức năng riêng. Ví dụ máy bóc vỏ lạc dùng để bóc vỏ lạc, máy bóc nõn ngỗ dùng để bóc nõn ngô, …. Giá cả lại phải chăng nên các bác nông dân rất yên tâm khi s... ...