Hiệu quả thiết thực của máy làm đất nông nghiệp đối với hoạt động canh tác vụ mùa của nhà nông.

  Nhu cầu sở hữu máy làm đất nông nghiệp trong bộ phận nông dân nói riêng và cơ sở đồn điền nói chung đang không ngừng tăng lên do mong muốn giảm tải sức người, tăng năng suất vụ mùa canh tác. Trước khi tiến hành công đoạn gieo hạt, người nông dân phải thực hiện quy trình cày, bừa, đào x... ...