Ưu điểm nổi bật của máy nông nghiệp hiện đại

  Bạn có phải nhà nông? Bạn có coi nghề làm nông là nghề chính. Nếu làm nông nhiều như ở miền Nam mà chỉ dùng sức người thôi thì rất mệ. Chính vì thế mà máy nông nghiệp được ra đời. Tuy nhiên theo thời gian, những chiếc máy này dần được cải tiến để sinh ra những chiếc máy nông nghiệp hiện... ...